Duurzame energie

Energiebesparingsmogelijkheden bij melkveehouderij zichtbaar gemaakt

Op vrijdagmiddag 28 september zijn melkveehouders, erfbetreders, omwonenden en andere geïnteresseerden van harte welkom op het voorbeeldbedrijf van familie Veldhuizen in Eemdijk. Het energieverbruik op melkveebedrijven verschilt enorm. Energie-efficiënte melkveebedrijven gebruiken tot wel 70% minder dan grootverbruikers.

Het bedrijf van de familie Veldhuizen is een van de drie bedrijven die meedoen aan het
Project Voorbeeldbedrijven Energieneutrale Melkveehouderij.

Daarom wordt op het Voorbeeldbedrijf Energieneutrale Melkveehouderij van Veldhuizen drie jaar lang het energieverbruik gemonitord en besparingsmogelijkheden uitgeprobeerd.

Tips en praktijkervaring

Melkveehouderij Veldhuizen is één van de drie Voorbeeldbedrijven Energieneutrale Melkveehouderij. Op deze drie voorbeeldbedrijven wordt in de praktijk zichtbaar wat kan op het gebied van energiebesparing (gas, elektriciteit en diesel) en duurzame opwekking van energie. Hiermee worden de bedrijven in eerste instantie op papier energieneutraal. De voorbeeldbedrijven leveren tips en praktijkervaring op die ook op andere melkveebedrijven kunnen worden toegepast.

Wordt gekozen voor een lichtniveau van 120 lux dan neemt het elektriciteitsverbruik toe van 4 naar 6 kWh/1.000 kg melk in de optimale situatie.
(AMS = automatisch melksysteem)

Open dag

Bent u benieuwd wat dit in de praktijk oplevert? Op 28 september van 13:30 tot 16:30 bent u van harte welkom voor een rondleiding op het voorbeeldbedrijf van de familie Veldhuizen aan de Eemdijk 17 te Eemdijk. Ook kunt u verschillende workshops bijwonen over energiebesparing in de melkveehouderij. Hier wordt ook ingegaan op de resultaten van de andere twee voorbeeldbedrijven. Er is een kleine energiemarkt waar leveranciers en installateurs u kunnen vertellen over besparingsmogelijkheden en natuurlijk presenteren we ook de resultaten van de drie voorbeeldbedrijven op weg naar een energieneutrale bedrijfsvoering.

Energieneutrale Melkveehouderij Utrecht

De open dag wordt georganiseerd vanuit het project ‘Energieneutrale Melkveehouderij: Efficiënt op weg…’ Het project wil melkveehouders en erfbetreders inspireren en uitdagen tot energiebesparing CLM Onderzoek en Advies, K&G Advies, Agrarisch handels- en adviesbureau Wijsman, Van Wijk Bedrijfsadvies, Van der Vaart Bedrijfsadvies en dienstverlening werken daarbij samen met Programmabureau Utrecht-West, Gebiedscoöperatie O-gen en Projecten LTO Noord.

Het traject Energieneutrale Melkveehouderij maakt deel uit van de Agenda Vitaal Platteland. De provincie Utrecht, Gebiedscoöperatie O-gen en programmabureau Utrecht-West werken samen aan een krachtig en vitaal landelijk gebied. Waar iedereen nu, maar ook in de toekomst van kan genieten en waar ondernemers blijvend een gezond bedrijf kunnen runnen.

U kunt zich hier aanmelden.

Meer artikelen van Projecten LTO Noord :

Energiebesparingsmogelijkheden bij melkveehouderij zichtbaar gemaakt


Op vrijdagmiddag 28 september zijn melkveehouders, erfbetreders, omwonenden en andere geïnteresseerden van harte welkom op het voorbeeldbedrijf van familie Veldhuizen in Eemdijk. Het energieverbruik op melkveebedrijven verschilt enorm. Energie-efficiënte melkveebedrijven gebruiken tot wel 70% minder dan grootverbruikers.


Investeringsexplosie in duurzame energie startups →

Deze 3 pagina's vind je misschien ook wel interessant:

ent.nl/manager